Ποιοι είμαστε:

GAIN A.E.E.Δ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Αριθμός αδείας 19/419/14-3-2007

Λήψη και διαβίβαση εντολών επί κινητών αξιών


Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 κατόπιν πολυετούς παρουσίας μας στην χρηματιστηριακή αγορά με σκοπό να προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση διαμεσολάβησης λήψης και διαβίβασης κινητών αξιών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Στόχος της εταιρείας μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση με ήθος και σεβασμό προς τον πελάτη για την άμεση πρόσβαση αγοράς κινητών αξιών.

Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών

Η παρουσία μας στα ασφαλιστικά δρώμενα από το 1980 και με αριθμό αδείας Νο 56533, ενσωματώθηκε στις δραστηριότητες της GAIN Α.Ε.Ε.Δ. από το 2017, με σκοπό να παρέχει στους πελάτες λύσεις σε ασφαλιστικά προγράμματα, σε όλους τους κλάδους ασφαλειών.

1) ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
2) ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣ
3) ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
4) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
5) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
6)Ε ΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ